peoplepro

Lidé Pro Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatelů a o ochraně osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je základním principem lidu Pro, bez svolení uživatele Lidé Pro nebudou poskytnuty třetím osobám, musí zveřejnit informace o uživatelích.

 

Lidé Pro navštíví a číst své kontakty, pokud nechcete, aby se lidé mohou Pro přístup k vašim kontaktům v Nastavení - Soukromí - Kontakt Možnosti blízkých lidí Pro přístup ke kontaktům. Takoví lidé Pro nebude schopen přístup k vašim kontaktům

 

Aktualizace softwaru

S cílem zlepšit zkušenosti uživatelů, bude k dispozici od okamžiku Lidé Pro aktualizací softwaru čase (aktualizace softwaru může trvat alternativy, modifikace, vylepšené funkce, verze inovace a jiných forem).


评论